MEDIABLOG CELEBRITY MADNESS

18May/18Off

Lidská postel obsahuje více fekálních bakterií než hnízdo šimpanzů

Šimpanzi jsou mnohem čistotnější než lidé. Tedy minimálně to platí o kultuře nocování. Šimpanzí stromové pelechy jsou totiž čistější než lidské postele, které jsou semeništěm koprofilních bakterií.

See the article here:
Lidská postel obsahuje více fekálních bakterií než hnízdo šimpanzů

Comments (0) Trackbacks (0)

Sorry, the comment form is closed at this time.

No trackbacks yet.